Kolejka po s³odycze

Warszawa, 08.11.1982 r. Dwie kolejki po s³odycze pod sklepem "Wedla". Ta dla uprzywilejowanych (z prawej strony) jest d³u¿sza od tej zwyk³ej. 
amw
PAP/CAF/Edmund Uchymiak