Krystyna Janda

Zapiski z wygnania
Sabina Baral

Marzec 1968 rok

Dziękuję,
podpis

Newsletter